top of page

Afsluiting fiets- en wandelpad in de Duivendrechtse polder


De Duivendrechtse polders waren vroeger door veel mensen gekend en bewonderd als weidevogelgebied. Zoals u misschien wel weet staat de weidevogelstand in de Duivendrechtse polder al meerdere jaren onder druk. Vanaf 2000 is er een sterke afname te zien en lijkt de polder als weidevogelgebied verloren te gaan. In de loop der jaren zijn verschillende maatregelen getroffen om de weidevogelstand te verbeteren. Mede dankzij de boeren, die hun steentje bijdragen in de bedrijfsvoering, wat heeft geleid tot het stoppen van de achteruitgang. Om broedpaaraantallen weer terug te brengen naar het peil van voor 2000 zullen er voor weidevogels aantrekkelijke plekken moeten zijn in het midden van de polder. Onderzoek heeft uitgewezen dat weidevogels voor hun broedsucces onder meer afhankelijk zijn van open, ongestoorde gebieden van minstens 40 ha in omvang.

Afsluiting fietspad- en wandelpad

In 2017 ontvingen we het verzoek van de weidevogelbeschermers (IVN Amstelveen, Vogelbescherming en de agrarische natuurvereniging De Amstel) om het fiets- en wandelpad dat midden door de Duivendrechtse polder loopt, in het broedseizoen af te sluiten.

Op 23 november 2017 heeft het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland besloten het fietspad in de Klein-Duivendrechtse Polder tijdens het broedseizoen af te sluiten. Dit is de periode van 15 maart tot 15 juni. Gedurende drie jaar zal er bekeken worden of dit een verbetering van de weidevogelstand inluidt.

Een goede weidevogelstand is de natuurbeheerdoelstelling voor de Duivendrechtse polders, zowel van Groengebied Amstelland, de gemeente als de provincie.

Een alternatieve route

Bij afsluiting van het fietspad kan er gebruik gemaakt worden van het Molen-/ Weide pad en van de fietspaden in Over-Amstel als alternatieve route. Daarnaast blijft de polder voor recreatie bereikbaar via de Amstel en de recreatiehofjes.

Ook wandelaars vanuit Ouderkerk kunnen een ommetje maken via het Weidepad en het Molenpad, wandelaars vanuit Amsterdam kunnen een aantal paden bewandelen in het recreatiegebied Over-Amstel.


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page