top of page

6 maart 2021: Protestactie windturbines Amsterdam op Het Museumplein

Windalarm organiseert op 6 maart 2021 om 14.00uur een protestactie op het Museumplein tegen de geplande windturbines bij dichtbevolkte woonwijken en in natuurgebieden, waaronder bij de Amstelscheg. Windalarm zal het langste spandoek van Nederland onthullen. Onder het motto:

Wij houden afstand, nu de politiek nog!


De demonstratie is noodzakelijk vanwege de starre houding van de Amsterdamse politiek. Ondanks een groot gebrek aan draagvlak en de beschikbaarheid van betere alternatieven houden de coalitiepartijen (GroenLinks, D66, PvdA en SP) vast aan hun bizarre plannen. Belangrijkste bezwaar tegen de plaatsing van windturbines binnen de gemeentegrenzen is het gevaar voor de volksgezondheid. Het RIVM erkent dat 8 à 9% van de omwonenden van windmolens ernstige geluidshinder zullen ervaren bij de huidige normering. Dit leidt tot stress en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten.

Amsterdam heeft zelfs een uitzondering bedongen op de al veel te lage afstandsnorm 600 meter van de provincie Noord Holland. Dit is onbehoorlijk bestuur en valt ook de landelijke politiek aan te rekenen.


Windalarm pleit voor een afstandsnorm van 1500 meter en het uitsluiten van plaatsing van windturbines bij bewoners en in natuurgebieden. Windturbines kunnen uitstekend op zee. De 300 nog te plannen windturbines op land zullen op zee een oppervlakte van minder dan de helft van de gemeente Amsterdam beslaan. Bovendien zijn windturbines op zee beter voor de natuur, vergen minder subsidie en zijn inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Omdat het besluitvormingsproces nú plaats vindt, is dit het moment om van ons te laten horen.


Meer informatie en het laatste nieuws over protestactie op de website van Windalarm: https://windalarm.amsterdam/nl/view_evenementen


Stichting Beschermers Amstelland tegen windturbines in de Amstelscheg

De Stichting Beschermers Amstelland is tegen het plaatsen van windturbines in dit unieke gebied langs de Amstel. De groene long biedt rust en ruimte om de hoek van de stad, is rijk aan weidevogels en belangrijk voor sport en recreatie.


Teken de petitie tegen windturbines

Op https://windalarm.amsterdam/petitie kan je een petitie tekenen aan het college van B&W van Amsterdam. Duizenden Amsterdammers gingen je al voor! Met de petitie willen we de gemeente vragen te focussen op windenergie in het westelijk Havengebied, een windpark op zee en zonne-energie op daken.Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page