top of page

Excursies in de Ronde Hoep en in de Bovenkerkerpolder op 5 september

Beste Beschermers,


Zoals al in onze zomerbrief aangekondigd organiseert de Stichting Beschermers Amstelland op 5 september aanstaande een aantal evenementen voor de Beschermers, de donateurs van onze stichting.


We houden verschillende excursies in de Ronde Hoep en in de Bovenkerkerpolder.


Bij de start van de excursies wordt er een korte inleiding gehouden over actuele ontwikkelingen in Amstelland. Ook zijn er bij Polderzicht streekproducten aanwezig en is daar kunst uit Amstelland te zien.


In verband met COVID zullen de geldende voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Dat betekent 1 ½ m afstand houden en toegang binnen alleen wanneer u ingeënt bent, niet positief test of de afgelopen zes maanden covid gehad hebt.


Daarnaast stellen we het op prijs als u zich van tevoren via e-mail info@beschermersamstelland.nl aanmeldt voor een of meerdere excursies. We gaan uit van een maximumaantal deelnemers van 25 per excursie. Bij over-aanmelding zullen we een selectie toepassen op basis van aanmelddatum.


Programma


Excursie Ronde Hoep 1 en 2


Thema: Weidevogels en Ronde Hoep als noodoverloopgebied

Start: Boerderij van Wes Korrel

Adres: Ronde Hoep West 46A, 1191 KL Ouderkerk a/d Amstel

Aanvang excursie 1: 10.30 uur

Aanvang excursie 2: 13.30 uur


Wes Korrel zal samen met Ron Korrel over zijn biologisch melkveehouderij in de Ronde Hoep, het weidevogelbeheer en de toekomst van de polder vertellen.


De Ronde Hoep is aangewezen als noodoverloopgebied. Dat betekent dat in extreme situaties in korte tijd veel water naar de polder kan worden geleid. Dit om een ramp elders te voorkomen. De komende tijd wordt een noodinlaatwerk gebouwd aan de Amstel. Bart van Eck van het waterschap Amstel Gooi en Vecht zal dit toelichten.


Excursie Ronde Hoep 3 en 4


Thema: Verduurzaming boerenbedrijven en uitkijktoren

Start Boerderij Polderzicht van de familie Korrel, melkveehouderij, educatie en terras

Adres: Polderweg 24, 1191 JR Ouderkerk a/d Amstel

Aanvang excursie 3: 12.00 uur

Aanvang excursie 4: 15.00 uur


Richard en Gerard Korrel zullen over de verduurzaming van de boerenbedrijven vertellen, het tegengaan van bodemdaling en andere ontwikkelingen in de Ronde Hoep.


Door Rijkswaterstaat zal over het voornemen om een uitkijktoren te plaatsen aan de noordkant van de Ronde Hoep een en ander worden verteld.


Op de boerderij locaties zijn streekproducten en er zal ook kunst uit Amstelland te zien zijn.


Naast de inleidingen bij excursie 1 t/m 4 zullen we ook een kijkje nemen in de polder zelf.


Excursie 5 Fietsexcursie Bovenkerkerpolder


Start locatie Middenweg /hoek Nesserlaan

Aanvang 10.00 uur


Aad van Paassen van het IVN geeft in het veld een toelichting over de maatregelen die genomen worden om de weidevogelstand in de Bovenkerkerpolder te verbeteren. Bij slecht weer is er een schuillocatie in de schuur van de boerderij van Kees Lambalk.


Neem de verrekijker mee!


Wij hopen dat u interesse is gewekt voor een of meerdere excursies en u zich zult aanmelden (info@beschermersamstelland.nl)


Volgt u ook de website www.beschermersamstelland.nl met het programma.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur Stichting Beschermers Amstelland,


Renske Peters, voorzitter

Hans Buijze, secretaris

Marcel van Wieringen, lid van het bestuur

Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page