top of page

Minder bomenkap voor dijkverbetering

In 2022 maakten bewoners zich zorgen over de voorgenomen plannen voor de dijkverbetering en dijkonderhoud bij de Ouderkerkerdijk en Binnenweg (Oost-oever Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk), omdat dit gepaard zou gaan met de kap van honderden bomen (230 bomen).


Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de omgeving inclusief die van de Stichting Beschermers Amstelland, is er verder onderzoek gedaan. Samen met de Bomenwacht en boomdeskundigen van zowel de gemeente Amsterdam als Ouder-Amstel is kritisch gekeken naar de noodzaak voor het verwijderen van bomen. Het eerste onderzoek heeft bredere veiligheidsmarges aangehouden, waardoor veel bomen verwijderd moesten worden.


Door nader onderzoek en maatwerk toe te passen in het ontwerp, moeten nu slechts 19 bomen gekapt worden. Begin 2023 zullen de aanpassingen van het ontwerp met de bewoners worden besproken.


Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page