top of page

Dank voor uw stem tijdens de Rabo ClubSupport

Stichting Beschermers Amstelland heeft dit jaar meegedaan met Rabo ClubSupport 2020. De Rabo Clubsupport is opgezet om clubs en verenigingen de mogelijkheid te bieden mooie maatschappelijke doelen te realiseren door een financiële bijdrage te verlenen. Hierbij mag iedereen stemmen op het meest aansprekende doel en vereniging. Dit jaar hebben we mede door uw stem ruim € 1.600 opgehaald!

Doelen Stichting Beschermers Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland heeft zich ook ingeschreven (https://www.rabo-clubsupport.nl/) om zo de volgende doelen te kunnen realiseren:

  1. Promotiemateriaal ten behoeve van informatieoverdracht aan de bezoekers over de waarden van Amstelland. We willen informatie over weidevogels, bodemdaling en de landbouwtransitie toegankelijker maken.

  2. Een uitkijktoren aan de rand van de Ronde Hoep waarmee je de grootste polder van Nederland kan zien die geen bebouwing en doorsnijdende infrastructuur kent. De polder heeft een kenmerkend eeuwenoud verkavelingspatroon. De Ronde Hoep is een gebied met grote cultuurhistorische waarden, veel natuur, waaronder diverse weidevogels en rust en ruimte om de hoek van de stad functionerend als een belangrijke groene long van Amsterdam.

Kommentare


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page