top of page

Stichting Beschermers Amstelland tegen windlocaties in de Amstelscheg

Op 10 november werd door de gemeente Amsterdam een online interactieve sessie georganiseerd over mogelijke zoeklocaties voor windmolens. Men zoekt locaties voor minstens 17 windturbines. Ook in de noordpunt van de Amstelscheg is een zoeklocatie geprojecteerd.


In maart hebben wij reeds geprotesteerd tegen deze locatie, zie daarvoor onze inspraakreactie. Opnieuw hebben we aangegeven tegen windmolens in de Amstelscheg te zijn en überhaupt in groene gebieden bij de stad. Het overgrote merendeel onderschreef dit. Het criterium landschap lijkt niet te zijn meegewogen. Ook voor de andere locaties geldt dit argument behalve het Noordzeekanaalgebied. Belangrijk is dat Amstelland door provinciale Staten is benoemd tot Bijzonder provinciaal Landschap.


Wij zijn van mening dat er naar clusters gekeken moet worden en op een ander schaalniveau dan alleen op verschillende Groene locaties in Amsterdam. Een enquête onder bewoners van de Amstelscheg gaf aan dat 94% tegen windlocaties is.

We zullen de komende tijd actief zijn op dit gebied en vragen hiervoor ook actieve steunbetuiging aan onze beschermers.


Comments


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page