top of page

Veel weidevogels in het Amstelland


In de Bovenkerkerpolder en de Ronde Hoep, polders in het Amstelland, zijn de laatste tijd veel weidevogels te vinden. Dit laten tellingen in de polders zien. Het gaat om onder andere grutto's, kieviten, slobeenden, veldleeuweriken, zomertalingen en scholeksters.

De komende maanden zijn de weidevogels aan het broeden. Houd hier rekening mee en laat de vogels daarom zoveel mogelijk met rust. Sommige voetpaden zijn afgesloten deze periode. Ook enkele fietspaden in het Amstelland zijn om dezelfde reden afgesloten.

Lees meer over de weidevogels op:


Kommentare


Nieuws uit het Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd.

 

Steun Beschermers Amstelland en word Beschermer.

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
bottom of page